"Ilaçi i vetëm i dashurisë është të dashurosh më shumë."

Henry David Thoreau

Leave a Comment